Tlf: 7199 5206

Til højre kan du se Digitaliseringsstyrelsens officielle tidsplan for NemLogin3, TU og MitID. Tidsplanen er hentet på deres hjemmeside migrering.nemlog-in.dk. 

Tidsplanen er opdelt i en række faser med to primære baner. 

 

Første bane er NemLogin og oprydning i medarbejdersignatur og brugerrettigheder

Her er det indikeret at vi frem til ultimo 2020 skal have ryddet op i vores medarbejdersignaturer og være klar til opstart af konvertering.

I fasen GO LIVE opretter Digitaliseringsstyrelsen en ny erhvervsidentitet pr. medarbejdersignatur i NL3. Den nye erhvervsidentitet er inaktiv og kan i fase 2 aktiveres ved at benytte NemID, hvilket betyder at man kan identificere personen bag erhvervsidentiteten med NemID. Det betyder at de første erhvervsidentiteter i den fællesoffentlige IdP, formentligt er aktive og i brug ultimo 2020.

Grundet Covid 19, har Digitaliseringsstyrelsen meddelt at GO LIVE flyttes med mellem ½ og 4½ måneder. De oplyser at de kommer med en præcisering snarest.

Hvis vi antager at vi kan ramme noget midt i mellem, skal vi forvente GO LIVE er flyttet til ultimo februar 2021. Digitaliseringsstyrelsen nævner ikke noget om, at forsinkelsen for NL3 og erhvervsidentiteterne påvirker MitID. Det må derfor antages at MitID tidsplanen holder indtil der kommer en nærmere præcisering fra Digitaliseringsstyrelsen.

 

Tjenesteudbydere (TU) og Lokal IdP tidsplan

I Q2 2021 startes udstedelsen af MitID til borgere op, og der vil ske en gradvis konvertering af NemID til MitID. Digitaliseringsstyrelsen har oplyst, TU-løsninger i en overgangsperiode skal kunne give adgang for både NemID og MitID brugere. Det antages derfor at TU-løsningerne skal være i produktion og være klar til dette i Q2 2021. Dette på baggrund af at der her udstedes MitID til nye borgere og tilflyttere til Danmark.

 

Anden bane er registreringsenheder (f.eks. borgerservice) og udstedelse af MitID til "nye" borgere og kunder

I Q2 2021 vil vi formode at RE enhederne hos pengeinstitutter og borgerservice, også skal kunne supportere og understøtte udstedelse af MitID når det går i produktion.

På baggrund af den udmeldte tidsplan og vores ovenstående antagelser, er det vores vurdering at TU-løsninger skal understøtte både NemID og MitID pr. Q2 2021 i produktion.

RE-enheder skal i Q1 og delvist i Q2 2021 sikre sig, at alle systemer og processer er på plads til at understøtte NSIS-processer og compliance således MitID kan udstedes til borgere og kunder. Opgavemæssigt betyder det f.eks. at medarbejdere har modtaget undervisning, mv. og at organiseringen er på plads til at man går i produktion.

Nedenfor er Digitaliseringsstyrelsens tidsplan for dels NemLogin3, TU og MitID

 

Lokal IdP

Det fremgår ikke direkte af de to baner, men det antages at hvis man ønsker en lokal IdP har man mulighed for løbende at koble sig op på NemLogin3. Man har reelt altid en backup plan i det man kan benytte den fællesoffentlige løsning. MEN, det vil afsted komme dobbeltarbejde hvis det bliver nødvendigt.

I det lys anbefaler vi at man hurtigst muligt kommer i gang med etableringen af en lokal IdP. Særligt når man skal ud i uprøvet terræn i regi af NSIS. Dukker der udfordringer op, er det godt der er luft i konverteringsplanen så man ikke kommer ud i at bruge backupplanen. Omvendt skal man også sikre sig at den lokale IdP er på plads, mens man stadig kan anvende den nuværende medarbejder signatur. Man skal have alle rettigheder på plads i myndighedsportaler før medarbejdersignaturen lukkes. Det kan nemt være en opgave der strækker sig over både 6 og 12 måneder afhængig af organisationens størrelse.

Derudover skal der være tid til udarbejdelse af revisionserklæringer før den lokale IdP kan anvendes. Det er også en proces der hurtigt tager fra 3 op til 6 måneder.

Vi har ikke fundet en klar udmelding på hvornår den nuværende medarbejdersignatur lukker, men vi antager at det bliver i 2022. Hvis dette er korrekt, og ovenstående estimater med 18 måneder holder som worst-case scenario, så skal den lokale IdP med tekniske API og implementeringer være på plads i driften, så det kan revideres senest primo 2021.