Tlf: 7199 5206

Til højre kan du se Digitaliseringsstyrelsens officielle tidsplan for NemLogin3, TU og MitID. Tidsplanen er hentet på deres hjemmeside migrering.nemlog-in.dk. 

Vigtige deadlines for dig med tjenesteudbyderløsninger. 

8. februar 2021 åbner Digitaliseringsstyrelsen for betatest med OIO Samle 3, hvor I med tjenesteudbyderløsninger skal være klar til at starte test op i forhold til omlægning til den nye NL3 føderation. 

I kan allerede nu bede om adgang til testmiljøerne samt begynde at arbejde med guides og vejledninger, der er udgivet omkring brugen af testmiljøet. 

Den 19. april går NL3 broker i produktion og det er her I har mulighed for at overgå med de første tjenesteudbyderløsninger til produktion. OBS: Da borgerne er første der får MitID, skal I fokusere på jeres borgerrettede løsninger som det første. 

I andet halvår 2021 skal I have jeres erhvervsløsninger ud i produktion til det nye NL3. 

MitID udstedes til de første borgere

Vær opmærksom på, at tidsplanen indikerer at de første MitID udstedes til borgerne ultimo april/primo maj. Deadlinen er skarpt defineret i henhold til at få MitID på plads!

Der er dog en overgangsperiode for borgeren, hvor NemID virker parallelt med MitID, hvor I skal kunne håndtere begge dele i denne fase. I tidsplanen ser det ud til at overgangsperioden minimum strækker sig i hele 2021.

Lokal IdP

Ultimo 2021 skal jeres ansatte omlægges til den nye NL3 erhvervsident som skal erstatte jeres nuværende medarbejdersignatur. 

I skal derfor beslutte om I ønsker at benytte den fælles offentlige IdP i NL3 løsningen, eller om I ønsker at have jeres egen lokale IdP i organisationen. 

Rent praktisk har denne beslutning stor betydning for hvad I har af opgaver og deadlines i organisationen. 

Fælles offentlig IdP

Hvis I er en mindre organisation og går efter den fælles offentlige IdP løsning, så kan I formentligt vente med at gøre noget til efter sommerferien. 

Nedenfor er Digitaliseringsstyrelsens tidsplan for dels NemLogin3, TU og MitID

 

Lokal IdP

Hvis I ønsker en lokal IdP og eller lokal IdM i organisationen, med de fordele det medbringer, så skal I højst sandsynligt, inden sommerferien, have besluttet og indkøbt en løsning hvis I ikke bygger den selv . 

Det vil sige at første halvår 2021 kan bruges på at analysere hvilke behov og ønsker således I kan indkøbe det rigtige til jeres organisation.  Her er en del opmærksomhedspunkter som vi ser der skal styr på, da det ellers på den lange bane kan bliver et meget dyrt indkøb. 

Indkøb af en teknisk løsning skal sammenholdes med de opgaver der løses i organisationen. Køber I en teknisk minimumsløsning, har I en meget stor og omkostningstung tilbagendende årlig opgave på compliance og en del løbende manuelt arbejde i organisationen.  Køber I en teknisk løsning som måske er dyrere i indkøb, slipper I for store dele af det organisatoriske arbejde og compliance, hvilket anses som en væsentligt billigere løsning samlet set i forhold til NSIS.

Derudover er et andet væsentligt punkt; er organisationen modenhedsmæssigt parat til at være en compliancedrevet organisation? Der er stor forskel på at sandsynliggøre at man eksempelvis følger ISO27001, til at kunne dokumentere det med en revisionserklæring. 

Vi bidrager meget gerne med en uvildig vurdering af dels muligheder og faldgruber. Vi har i dag allerede konkret erfaring fra en række kommuner på området.