Tlf: 7199 5206

Til højre kan du se Digitaliseringsstyrelsens officielle tidsplan, tidsplanen er hentet på deres hjemmeside migrering.nemlog-in.dk. 

Tidsplanen er opdelt i en række faser med 2 primære baner. 

Første bane, NemLogin og oprydning i medarbejdersignatur og brugerrettigheder. 

Her er der indikeret at vi frem til ultimo 2020 skal have ryddet op i vores medarbejdersignaturer og være klar til opstart af konvertering. Omkring go live opretter Digitaliseringsstyrelsen en ny erhvervsidentitet pr. medarbejdersignatur i NL3. Den nye erhvervsident er inaktiv og kan i fase 2 aktiveres ved at benytte NemID. Det vil sige at man kan identificere personen bag erhvervsidenten med NemID. Det betyder at de første erhvervsidenter i den fællesoffentlige IdP, formentligt er aktive og i brug ultimo 2020.

TU og Lokal IdP tidsplan

I Q2 2021 startes op med udstedelse af MitID til borgere, og der vil ske en gradvis konvertering af NemID brugere til MitID. Digitaliseringsstyrelsen har oplyst, at i en overgangs periode skal TU løsninger både kunne give adgang for NemID brugere og MitID brugere. Det antages at TU løsningerne skal være i produktion og være klar til dette i Q2 2021. Dette antages på baggrund af, at her udstedes MitID til nye borgere og tilflyttere til Danmark. Det vil ikke give mening at udstede NemID til "nye" borgere når MitID er i produktion Q2 2021. 

Anden bane, RE enheder og udstedelse af MitID til "nye" borgere og kunder.

I Q2 2021 vil vi formode at RE enhederne hos pengeinstitutter og borgservice kontorer, også skal kunne supportere og understøtte udstedelse af MitID når det går i produktion. 

På baggrund af den udmeldte tidsplan og vores ovenstående antagelser, er det vores vurdering at TU løsninger skal understøtte både NemID og MitID pr. Q2 2021 i produktion. 

RE enheder skal i Q1 og delvist i Q2 2021 sikre sig, at alle systemer og processer er på plads til at understøtte NSIS processer og compliance således MitID kan udstedes til borgere og kunder. Opgavemæssigt betyder det f.eks. medarbejdere har modtaget undervisning mv. og organiseringen er på plads til at man går i produktion.

Nedenfor er Digitaliseringsstyrelsens tidsplan for dels NemLogin3, TU og MitID

 

Lokal IdP

Fremgår ikke direkte af de 2 baner, men det antages at hvis man ønsker en lokal IdP har man mulighed for løbende at koble sig op på NemLogin3. Man har reelt altid en backup plan i det man kan ibrugtage den fællesoffentlige løsning. MEN, det vil afsted komme en hel del dobbelt arbejde hvis det bliver nødvendigt. 

I det lys anbefaler vi at man hurtigst muligt kommer igang med etableringen af en Lokal IdP hvis det er besluttet i organisationen. Særligt når man skal ud i uprøvet tærræn i regi af NSIS. Dukker der udfordringer op, er det godt der er luft i konverteringsplanen så man ikke kommer ud i at bruge backup planen. Omvendt skal man også sikre sig at den lokale IdP er på plads mens man stadig kan anvende den nuværende medarbejder signatur. Man skal have alle rettigheder på plads i myndighedsportaler før medarbejdersignaturen lukkes. Det kan nemt være en opgaver der strækker sig over både 6 og 12 måneder afhængig af organisationens størrelse. Derudover skal der være tid til udarbejdelse af revisionserklæringer før den lokale IdP kan anvendes. Det er også en proces der tager 3 til 6 måender.  

Vi har ikke fundet en klar udmelding på hvornår den nuværende medarbejdersignatur lukker, men vi antager at det er i 2022. Hvis dette er korrekt, og ovenstående estimater med 18 måneder holder som worst case. Så skal den lokale IdP med tekniske API og implementeringer være på plads i produktion så det kan revideres senest primo 2021 når vi tager hensyn til ferie mv.