Tlf: 7199 5206

Til højre kan du se Digitaliseringsstyrelsens officielle tidsplan for NemLogin3, TU og MitID. Tidsplanen er hentet på deres hjemmeside migrering.nemlog-in.dk. 

Vigtige deadlines for dig med tjenesteudbyderløsninger. 

8. marts 2021 åbner Digitaliseringsstyrelsen for betatest med OIO Samle 3, hvor I med tjenesteudbyderløsninger skal være klar til at starte test op i forhold til omlægning til den nye NL3 føderation. 

I kan allerede nu bede om adgang til testmiljøerne samt begynde at arbejde med guides og vejledninger, der er udgivet omkring brugen af testmiljøet. 

Den 14. juni går NL3 broker i produktion (pilot fasen) og det er her I har mulighed for at overgå med de første tjenesteudbyderløsninger til produktion. OBS: Da borgerne er de første der får MitID, skal I fokusere på jeres borgerrettede / kundevendte løsninger først. 

I andet halvår 2021 skal I have jeres erhvervsløsninger ud i produktion til det nye NL3. 

MitID udstedes til de første borgere

Vær opmærksom på, at tidsplanen indikerer at de første MitID udstedes til borgerne i juni i pilotfasen. Af tidsplanen fremgår det at tidsplanen afsluttes i juli, og at MitID herfra overgår til fuld produktion. Der vi dog være en overgangsperiode som Digitaliseringsstyrelsen tidligere på webinar har italesat som ca. 6 måneder. Det er dog uklart om denne overgangsperiode er længere. 

Der er dog en overgangsperiode for borgeren, hvor NemID virker parallelt med MitID, hvor I skal kunne håndtere begge dele i denne fase. I tidsplanen ser det ud til at overgangsperioden minimum strækker sig i hele 2021 for den borger/kundevendte del i NL3.

Lokal IdP

 Som organisation skal det besluttets om man ønsker at benytte den fælles offentlige IdP i NL3 løsningen, eller om ønsket er at have egen lokal IdP i organisationen. 

Ultimo 2021 skal jeres IdP være i produktion hvor der i starten af 2022 sker en løbende omlægning af ansatte med medarbejdersignatur til den nye NL3 erhvervsident som skal erstatte jeres nuværende medarbejdersignatur. 

Rent praktisk har denne beslutning stor betydning for hvad I har af opgaver og deadlines i organisationen. 

Fælles offentlig IdP

Hvis I er en mindre organisation og går efter den fælles offentlige IdP løsning, så kan I formentligt vente med at gøre noget til ultimo 2021. 

Nedenfor er Digitaliseringsstyrelsens tidsplan for dels NemLogin3, TU og MitID opdateret pr. 8. februar 2021. 

 

Lokal IdP

Hvis I ønsker en lokal IdP og eller lokal IdM i organisationen, med de fordele det medbringer, så skal I højst sandsynligt, inden sommerferien, have besluttet og indkøbt en løsning hvis I ikke bygger den selv . 

Det vil sige at første halvår 2021 kan bruges på at analysere hvilke behov og ønsker således I kan indkøbe det rigtige til jeres organisation.  Her er en del opmærksomhedspunkter som vi ser der skal styr på, da det ellers på den lange bane kan bliver et meget dyrt indkøb. 

Indkøb af en teknisk løsning skal sammenholdes med de opgaver der løses i organisationen. Køber I en teknisk minimumsløsning, har I en meget stor og omkostningstung tilbagendende årlig opgave på compliance og en del løbende manuelt arbejde i organisationen.  Køber I en teknisk løsning som måske er dyrere i indkøb, slipper I for store dele af det organisatoriske arbejde og compliance, hvilket anses som en væsentligt billigere løsning samlet set i forhold til NSIS.

Derudover er et andet væsentligt punkt; er organisationen modenhedsmæssigt parat til at være en compliancedrevet organisation? Der er stor forskel på at sandsynliggøre at man eksempelvis følger ISO27001, til at kunne dokumentere det med en revisionserklæring. 

Vi bidrager meget gerne med en uvildig vurdering af dels muligheder og faldgruber. Vi har i dag allerede konkret erfaring fra en række kommuner på området.