Tlf: 7199 5206

Den officielle tidsplan

 

Hos Digitaliseringsstyrelsen, der har ansvaret for udviklingen og udrulningen af den nye fællesoffentlige infrastruktur, finder du nedenstående tidsplan for MitID.

Vær opmærksom på, at tidsplanen kun gælder for MitID! Det vil sige at det er hele den del der er vendt mod privatpersoner, som skal have erstattet deres nuværende NemID med MitID.

For at MitID kan bruges til noget i deres tidsplan fra sommer 2021, så kræver det, at alle TU-løsninger er omlagt til at kunne understøtte MitID fra sommeren 2021. Det vil sige, at fra november 2020 hvor NL3 har GO LIVE, der har man som organisation ca. 6 måneder til at omlægge TU-løsningerne, og få dem på plads til rent teknisk at kunne understøtte MitID. Dertil kommer selve compliancearbejdet i og omkring TU-løsningerne, som skal igennem en ny godkendelsesproces.

Læs mere her om hvad der skal ske med jeres TU løsninger.

Ovenfor ser du Digitaliseringsstyrelsens bud på hvordan den nye infrastruktur samlet set skal opfattes.

 

Meget forsimplet kan du læse det således i forhold til de tre primære elementer i den nye infrastruktur at:

 

  1. Det blå område er MitID. Det er til privatpersoner og erstatter det vi kender som NemID i dag. Der sker samtidig en skærpelse af kravene til identifikation af en person, herunder at alle nye NSIS-krav skal efterleves. 
  2. Det røde område, som vi i daglig tale kalder NL3, er de nye erhvervsidentiteter, som erstatter medarbejdersignaturen og skal forankres.
  3. Overlappet fra MitID symboliserer at der er visse MitID elementer der er erhvervsrettet. F.eks.  kan man i dag bruge sit private NemID til at signere på vegne af en enkeltmandsejet virksomhed. Det er også her alle TU'er og lokale IdP'er skal kobles op til den fællesoffentlige infrastruktur. 
  4. Dækker den del af løsningen, som pengeinstitutterne (PI) bygger og står for. I dag har mange et PI medarbejdersignatur eller NemID, som kun kan bruges i Netbanken. Det er formelt set disse løsninger, der videreføres i den nye infrastruktur.

 

Har i styr på jeres GAP analyse? Vi hjælper gerne med at skabe overblikket, så kontakt os for en uforpligtigende snak hvis du vil høre mere.