Tlf: 7199 5206

Den officielle tidsplan

Hos Digitaliseringsstyrelsen, som har ansvaret for udviklingen og udrulningen af den nye fællesoffentlige infrastruktur, der finder du nedenstående tidsplan for MitID. 

Vær opmærksom på, at tidsplanen kun gælder for MitID. Det vil sige, det er hele den del, der er vendt mod private, som skal have erstattet deres nuværende NemID med MitID. 

For at MitID kan bruges til noget i deres tidsplan fra sommer 2021, så kræver det, at alle TU løsninger er omlagt til at kunne understøtte MitID sommer 2021. Det vil sige, at fra november 2020 hvor NL3 har go live, der har man som organisation med TU løsninger ca. 6 måneder, til at omlægge disse og få dem på plads rent teknisk, til at understøtte MitID. Dertil kommer der selve compliancearbejdet i og omkring TU løsningerne, som skal igennem en ny godkendelses proces. Læs mere her om hvad der skal ske med jeres TU løsninger.

Ovenfor ser du digitaliseringsstyrelsens bud på hvordan den nye infrastruktur samlet set skal opfattes. 

Meget forsimplet kan du læse det således, i forhold til de tre primære elementer i den nye infrastruktur.

1) Det blå område MitID, som er til privatpersoner, erstatter det vi kender som NemID i dag. Der sker dog en skærpelse af kravene til identifikation af en person, herunder at alle de nye NSIS krav skal efterleves. 

2) Så har vi det røde område, som vi i daglig tale kalder NL3, det er her de nye erhvervsidentiteter, som erstatter medarbejdersignaturen, skal forankres. Overlappet fra MitID symboliserer, at der er visse MitID elementer, der er erhvervsrettet. F.eks.  kan man idag bruge sin private NemID til at signere på vegne af en enkeltmandsejet virksomhed. Det er også her alle TU'er og lokale IdP'er skal kobles op til den fællesoffentlige infrastruktur. 

3) Dækker den del af løsningen, som pengeinstitutterne (PI) bygger og står for. I dag har mange et PI medarbejdersignatur eller NemID, som kun kan bruges i Netbanken. Det er formelt set disse løsninger, der videreføres i den nye infrastruktur. 

Har i styr på jeres GAP analyse? Vi hjælper gerne med at skabe overblik, kontakt os for en uforpligtigende snak.