Tlf: 7199 5206

Hvad er en TU løsning?

En tjeneste udbyder løsning er typisk en digital selvbetjeningsløsning, hvor en person kan logge på med NemID og være selvbetjent. F.eks. skat.dk, borger.dk m.fl. Det kan også være en privat organisation, der bruger NemID til at identificere en person som ny kunde i forbindelse med salg af services og abonnementer mv.

Det samme gør sig gældende for selvbetjeningsløsninger til virksomheder, hvor en ansat idag kan logge på med en medarbejdersignatur. Det ses f.eks. på hjemmesiderne Virk.dk, vitas m.fl.

Hvis I som organisation ikke gør noget, så vil jeres nuværende TU løsning formentligt stoppe med at virke i løbet af 2021. Anbefalingen er derfor allerede nu at gøre sig klar til den omlægning, der starter ultimo 2020.

Opgaver er eksempelvis at udarbejder en risikoanalyse i henhold til NSIS kravene, udarbejde ansøgninger, tilpasse den tekniske løsning mv. 

Hvis I ikke gør noget?

Det står alle frit for om man vælger at følge med udviklingen, konsekvenserne ved ikke at følge med svarer reelt til at afdigitalisere organisationens services. 

Ikke at gøre noget vil svare til at de gevinstrealiseringer man tidligere har fået i organisationen ved at digitalisere og indføre selvbetjening, skal rulles tilbage til, at man igen overgår til manuelle arbejdsgange, som er mere omkostningstunge. 

Er man en privat virksomhed, kan det eksempelvis være, at man i dag anvender NemID til at identificere en ny kunde online, når der skal sælges ydelser. Hvis man ikke længere kan identificere en ny kunde digitalt, så skal man have kunderne ned fysisk for at identficere dem, således, at de kan blive en kunde. Udover det giver ekstra arbejde, vil det formentligt også betyde tabte markedsandele, hvis konkurrenter fastholder deres digitale salgsproces. 

For kommuner kan det eksempelvis betyde, at der er en lang række borgserløsninger, hvor borgere er selvbetjente, som ikke længere vil være muligt. 

Hvad betyder det for en kommune, at en borger ikke længere kan opskrive et barn på en venteliste digitalt, eller meddele flytning uden de fysisk skal møde op på borgerservice? 

Brug for hjælp?

Hvis du sidder tilbage med spørgsmål eller overvejer at få hjælp til udarbejdelse af ansøgningsmaterialet. Så kontakt os meget gerne for en uforpligtigende snak. Vi hjælper gerne med en workshop, som hjælper jer videre til selv at være udførende, eller at løse opgaven for jer fuldt ud.

Lad os tage et Corona korrekt online møde, hvor vi helt uforpligtigende kan snakke om opgaven, og jeres ønsker. Vi klarer selv kaffen, så det skal du ikke tænke på.

Hvis I er en offentlig organisation, har vi mulighed for at hjælpe via en SKI aftale.