Tlf: 7199 5206

Hvem er vi

Thomas Vangsaa

Thomas ejer og driver til dagligt Vangsaa Consult, mens han også arbejder som Senior Compliance Konsulent, ekstern DPO og underviser indenfor informationssikkerhed, IT-revision, GDPR og ISO27001, m.fl.

 

IT har været omdrejningspunktet for Thomas’ karriere, hvor han har arbejdet med at skabe en bedre forretning igennem digitalisering i både den finansielle sektor og i staten. 

 

Thomas er manden der binder forretningen og it-systemerne sammen, i det han formår at kommunikere med alle i organisationen, så de tekniske termer bliver oversat til et klart og forståeligt sprog.  Thomas har også i mange år arbejdet tæt sammen med jurister og advokater i sit arbejde for at sikre lovformelighed og juridisk compliance i IT-systemer. Den juridiske erfaring går godt i spænd med god forretningsmæssig og teknisk forståelse. 

 

Med mere end 20 års erfaring fra både den private og offentlige sektor har Thomas et indgående kendskab til både national fælles arkitektur og løsninger samt den finansiel sektorlov og sektorløsninger generelt. Udover mange års praktisk erfaring, er Thomas Vangsaa også ISO27001-, ISO19011-, ITIL- og IT-arkitekt-certificeret samt uddannet DPO og IT-auditor.

 

Om sig selv siger Thomas; ”Min særlige spidskompetence er, at jeg har en bred og nuanceret viden og formår at skabe synergi og overblik i forhold til opgaver og projekter i en organisation”.

Bo Jensen

Bo er ansat som Senior Compliance Konsulent, hvor hans rolle er at hjælpe virksomheder med deres GDPR-implementering, implementering af ISO27001 samt hjælpe virksomheder med at modne forretningsprocesser og sikkerhedsprocedurer for at få udarbejdet revisionserklæringerne ISAE3000 og ISAE3402.

 

Igennem 20 år har Bo oparbejdet en stærk profil indenfor både IT-sikkerhed, ISO27001 standarden, der betyder at Bo har stor rutine i at arbejde som ekstern rådgiver, både som IT-sikkerhedsekspert, såvel som ekstern DPO.

 

Bo har igennem en del år arbejdet i forskellige ledelsesroller, deriblandt som IT-chef, direktør og driftschef for at nævne nogle. Bo har desuden en diplomuddannelse i ledelse samt DPO. Disse to ting gør at Bo er vant til at samarbejde om at opnå et fælles mål, samt har erfaring med strategisk ledelsesarbejde og bestyrelsesarbejde, der gør at Bo også kan være din eksterne ledelsesrådgiver eller sparringspartner indenfor ledelsesproblemstillinger.Om sig selv siger Bo; ”Som person er jeg en loyal samarbejdspartner og en stærk kommunikator, der vægter gensidig respekt og samarbejdsrelationer meget højt i samarbejdet med mine kollegaer, kunder”.

Karina Aeberli

Karina er vores proces- og interne HR-konsulent, der primært arbejder med GDPR-rammen og udviklingen i virksomheder, samtidig med at være den interne udvikler på undervisningsmoduler, APV, MUS, o. Lign. Derudover vil I møde Karina i forbindelse med kulturanalyser og organisationsudvikling.

 

Igennem Karinas karriere har hun arbejdet som mellemleder i fem år, hvor der samtidig blev tid til at tage en akademiuddannelse i ledelse. I dag er hun ved siden af jobbet i gang med at læse en kandidat i erhvervsøkonomi og psykologi (cand.merc. psyk) på CBS, hvor hun er blevet certificeret Projektleder ISO 21500 Guidance on Project Management. Dette betyder at Karina har flere perspektiver at arbejde ud fra, og kan komme med løsninger der tager højde for både medarbejdernes trivsel og virksomhedens økonomi.

 

Om sig selv fortæller Karina; ”Jeg tør stille de kritiske spørgsmål der skal til for at komme til bunds i hvorfor tingene er som de. Jeg vil forstå de bagvedliggende strukturer for at kunne hjælpe kunden bedst muligt til at bruge disse positivt i en forandringsproces. Relationer mellem medarbejdere og ledelse er vigtigere end vi går og tror, hvorfor det er vigtigt at have disse med i alle organisationens beslutninger”.