Tlf: 7199 5206
Leverandørstyring og kontraktforhandling

Vangsaa Consult kan bidrage med både juridisk rådgivning og teknisk viden og erfaring når der skal udformes IT-kontrakter og databehandleraftaler.

Vi bidrager med viden og støtte til udarbejdelse af en konkret risikovurdering, dette for at sikre I stiller de rette sikkerhedsmæssige krav til leverandøren. Risikovurderingen er en del af jeres dokumentation på, at I har stillet krav om rette tekniske og organisatoriske foranstaltninger i henhold til  artikel 32 i Persondataloven.

På bagrund af de krav der er stillet til en leverandør, hjælper vi også med opsætning af den kontrol og complianceramme der skal anvendes til opfølgning efter i er gået i drift.

Konkret har vi erfaring fra både den finansielle sektor og fra staten med udbudsprocessen, herunder forhandling med leverandører, opsætning af krav og kontroller, databehandleraftaler, bod/bonus elementer i forhold til SLA mv.

Støtte til årlig kontrol af IT-leverandører

Vi hjælper også meget gerne med at gennemgå de aftaler i allerede har, for at etablere en kontrolramme som kan bruges til kontrol af jeres leverandører årligt. Endvidere har vi mulighed for, at gennemføre kontrollen på jeres vegne med udgangspunkt i kontrolrammen. Netop denne opgave er noget Datatilsynet anbefaler man får en ekstern til at håndtere, hvis man i virksomheden ikke selv har kompetencerne til, at auditere og kontrollere sine leverandører.